Event

Coffee Talk "WHY PEOPLE - IS THE MOST IMPORTANT "P" OF ANY SERVICE?

Coffee Talk "WHY PEOPLE - IS THE MOST IMPORTANT "P" OF ANY SERVICE?

Hồ Chí Minh Sat, 08 Jun 2019 (6:00pm - 9:00pm)
Đến với buổi coffee talk “WHY PEOPLE - IS THE MOST IMPORTANT "P" OF ANY SERVICE?” bạn sẽ được các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực Dịch vụ và Marketing từ Singapore và Việt Nam chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm giá trị: 1. Việt Nam học được gì từ đất nước Dịch vụ Singapore và ngành Dịch vụ Thế giới? 2. Tại sao People là “P” quan trọng nhất trong số 7Ps của Dịch vụ? 3. Một số giải pháp, ý tưởng đề xuất nhằm cải thiện, phát triển hơn nữa tiềm năng của ngành Dịch vụ cho các doanh nghiệp tại Việt Nam