Leadership

4 điều người lãnh đạo giỏi thường làm cho nhân viên của mình

4 điều người lãnh đạo giỏi thường làm cho nhân viên của mình

July 23, 2019
Có những điều rất hiển nhiên trong bất kỳ một mối quan hệ nào trong cuộc sống nhưng sao lại quá ít khi tìm thấy được ở các sếp? Khi các nhân viên được hỏi về “Hãy suy nghĩ về khoảng thời gian bạn làm việc với một người sếp tốt nhất. Điều gì ở người đó làm bạn cảm thấy người đó tuyệt vời như vậy?”