Marketing

Human Centric Segmentation là gì?

Human Centric Segmentation là gì?

April 25, 2019
Là Marketer hẳn chúng ta rất quen thuộc với khái niệm Segmentation, Segmentation – phân khúc khách hàng không phải để giới hạn số lượng khách hàng chúng ta phục vụ vào cụ thể một đối tượng khách hàng nào đó mà là nỗ lực tập trung vào một phân khúc khách hàng high – value (giá trị cao) để tạo sự hấp dẫn cho thương hiệu và gây ảnh hưởng lên các nhóm khách hàng còn lại.
4 lời khuyên cho một chiến lược Marketing Human Centric

4 lời khuyên cho một chiến lược Marketing Human Centric

April 23, 2019
Khi chúng ta tập trung vào khách hàng như những “con người” với cuộc sống muôn màu của họ, đầy phức tạp và thú vị, với những tham vọng, nhu cầu, mong muốn, lo lắng… chúng ta sẽ có thể giao tiếp với họ một cách hiệu quả hơn, cung cấp được các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn, và dĩ nhiên giúp doanh nghiệp phát triển hơn.
 The Insights Pyramid - Human Centric Marketing

The Insights Pyramid - Human Centric Marketing

April 19, 2019
Insights Pyramid theo cách tiếp cận Human Centric bao gồm 3 tầng insight: Global Human Insight, Category Need State, Local Lifestyle/Tension point.