Marketing

TẠI SAO UPSTREAM MARKETING LẠI QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI INNOVATION?

TẠI SAO UPSTREAM MARKETING LẠI QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI INNOVATION?

April 19, 2019
Đổi mới sản phẩm (innovation) luôn là ưu tiên hàng đầu của mọi tổ chức, nhưng để ý tưởng đổi mới đó thành công chúng ta cũng cần phải đầu tư vào Marketing cũng nhiều như là đầu tư để tạo ra ý tưởng sản phẩm mới đó.
Human Centric Marketing là gì?

Human Centric Marketing là gì?

April 12, 2019
Có lẽ cách tốt nhất để đo mức độ định hướng khách hàng là tự hỏi rằng chúng ta biết bao nhiêu về họ? Câu trả lời không phải là họ bao nhiêu tuổi, đang sống ở đâu, nghề nghiệp gì, thu nhập của họ là bao nhiêu… mà là chúng ta hiểu bao nhiêu về cuộc sống của họ - như những con người bình thường (human centric). Có thể chúng ta biết chút ít về tâm lý khách hàng nhờ vào phân khúc khách hàng từ nghiên cứu thị trường như khi nào họ mua sắm, họ mua sắm bao nhiêu và tại sao…. Đó là một khởi đầu tốt nhưng vẫn còn ở bề mặt!
Marketing đã tận dụng các "lỗi" tư duy của con người như thế nào?

Marketing đã tận dụng các "lỗi" tư duy của con người như thế nào?

April 10, 2019
Cognitive bias (định kiến nhận thức): thói quen tư duy thuộc về bản chất, tâm lý con người, rất khó kiểm soát và nhận thức, do đó dẫn đến lỗi trong tư duy. Ví dụ “Confirmation bias”*(định kiến xác nhận) là “cha đẻ” của các nhận thức sai lầm vì nó làm cho chúng ta có xu hướng diễn giải những thông tin, dữ kiện mới sao cho “khớp” với các kinh nghiệm, lý thuyết, niềm tin và định kiến sẵn có.