Self Development

Primacy and Recency Effect – Xu hướng bỏ qua những thông tin ở giữa

Primacy and Recency Effect – Xu hướng bỏ qua những thông tin ở giữa

April 01, 2021
Khi được yêu cầu ghi nhớ một danh sách từ, những từ đầu tiên (Primacy effect) và những từ cuối cùng/gần nhất (Recency effect) của danh sách sẽ được ghi nhớ tốt hơn những từ ở giữa. Những từ nằm ở đầu danh sách được nhớ tốt hơn vì tần suất chúng ta lặp lại chúng sẽ nhiều hơn so với những từ khác. Những từ cuối cùng được nhớ tốt hơn vì vừa mới được cập nhật vào bộ nhớ nên sẽ được dễ dàng thuật lại ngay sau đó.
Điều khiển cảm xúc của bạn trong một cuộc đối thoại căng thẳng?

Điều khiển cảm xúc của bạn trong một cuộc đối thoại căng thẳng?

December 27, 2019
Rất khó để khống chế cảm xúc trong những cuộc đối thoại căng thẳng khi bạn phải đối mặt với sự mâu thuẫn và bất đồng, nghiêm trọng hơn có vẻ như bạn sắp phải chấp nhận mình thua cuộc…Cảm giác này rất khó chịu, nhịp tim tăng nhanh, thở gấp, mặt nóng bừng và đỏ lựng, các cơ căng cứng…và bạn cảm giác như mình không còn có mặt ở không gian trước mắt, các từ ngữ và âm thanh đều không đến được bạn…
Những câu hỏi quan trọng để quản lý hiệu quả công việc

Những câu hỏi quan trọng để quản lý hiệu quả công việc

December 02, 2019
Để quản lý thời gian và công việc hiệu quả cho dù bạn là một nhân viên bình thường hay một quản lý đều phụ thuộc vào việc bạn phân loại, ưu tiên các công việc hàng ngày như thế nào. Các câu hỏi sau đây sẽ giúp bạn làm được điều đó: