Start Up Corner

Quy tắc đèn giao thông cho người có tật nói nhiều

Quy tắc đèn giao thông cho người có tật nói nhiều

August 23, 2019
Khi bạn đang nói, rất dễ để biết được người đối diện không còn hứng thú với buổi nói chuyện Có thể bạn còn chưa phát hiện ra việc người đó đang cố gắng mở lời việc đó, hoặc đang ra dấu tinh tế cho bạn biết ví dụ như nói rằng họ cần phải đi đâu đó…
Tư duy Thiết kế (Design Thinking): Lợi thế cạnh tranh mới

Tư duy Thiết kế (Design Thinking): Lợi thế cạnh tranh mới

August 14, 2019
Theo Tim Brown, Tư duy Thiết kế là cách tiếp cận với đổi mới sáng tạo lấy con người làm trọng tâm bằng cách sử dụng các công cụ của nhà thiết kế nhằm tích hợp thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, tận dụng khả năng của công nghệ và đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp. Việc kinh doanh luôn phải giải quyết những vấn đề phức tạp đòi hỏi trước tiên phải xác định được vấn đề là gì và sau đó là giải quyết các vấn đề này như thế nào. Tư duy Thiết kế giúp chúng ta đạt được cả 2 điều đó.
Hành vi mua sắm online tại Việt Nam

Hành vi mua sắm online tại Việt Nam

August 14, 2019
1. Mua sắm online tại Việt Nam đạt 60% mức độ thâm nhập. 2. Giá trị giao dịch của thương mại điện tử 46% đơn hàng dưới 300 nghìn đồng. 23% đơn hàng từ 300 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng. 21% đơn hàng từ 500 nghìn đồng đến 2 triệu đồng. 10% đơn hàng trên 2 triệu đồng.