Start Up Corner

Hiệu Quả Của Tư Duy Đổi Mới Sáng Tạo

Hiệu Quả Của Tư Duy Đổi Mới Sáng Tạo

March 07, 2019
Đôi khi, sự đổi mới trong cách tổ chức công việc sẽ tạo ra những cải tiến đáng kể. Sự quản lý chất lượng toàn diện (Total quality management - TQM) đã được áp dụng trong sản xuất vào những năm 1980 bằng cách kết hợp các công cụ bao gồm: thẻ kanban (bảng mô tả và quản lí luồng công việc), tổ kiểm tra chất lượng, v.v. với mong muốn thúc đẩy các công nhân trong nhà máy có thể làm nhiều hơn những gì họ được yêu cầu.
Tại sao hầu hết các sản phẩm mới đều thất bại?

Tại sao hầu hết các sản phẩm mới đều thất bại?

March 07, 2019
Chúng tôi thường hỏi về các nghiên cứu thị trường hỗ trợ cho các thông điệp quảng cáo về sản phẩm và đều nhận được một câu trả lời kinh điển: “Chúng tôi chưa tiến hành nghiên cứu nào nhưng chúng tôi biết nó sẽ mang lại hiệu quả và hoàn toàn an toàn.” Chúng tôi nhận được các cuộc gọi như vậy nhiều đến mức có thể biết được rằng sản phẩm đó có thành công hay không chỉ sau một cuộc trò chuyện.
Thưởng để khích lệ nhân viên: Bao nhiêu là đủ?

Thưởng để khích lệ nhân viên: Bao nhiêu là đủ?

March 07, 2019
Mức hoa hồng được thiết kế để khuyến khích chuyên gia tư vấn không chỉ đáp ứng nhu cầu ban đầu của khách hàng – những gì một nhân viên bán hàng phải làm – mà còn xem xem khách hàng còn cần quần áo gì khác không và giúp họ làm phong phú thêm tủ quần áo cá nhân.