Start Up Corner

Value to Customer – Giá trị mang đến cho khách hàng là gì?

Value to Customer – Giá trị mang đến cho khách hàng là gì?

October 14, 2019
Giá trị mang đến cho khách hàng là cốt lõi của hoạt động kinh doanh, là ý nghĩa sự tồn tại của doanh nghiệp. Doanh nghiệp thường khẳng định mình mang đến những giá trị x-y-z cho khách hàng, vậy đối với khách hàng, giá trị mà họ nhận được từ sản phẩm hay dịch vụ sẽ được diễn giải như thế nào theo ngôn ngữ của chính bản thân họ?
Sáng tạo, Đổi mới và Khởi nghiệp

Sáng tạo, Đổi mới và Khởi nghiệp

October 14, 2019
Những doanh nghiệp thành công có khả năng phát triển 1 ý tưởng mới thành sản phẩm, dịch vụ giải quyết các vấn đề hoặc thỏa mãn các nhu cầu nào đó của khách hàng. Trong một thế giới hiện tại thay đổi quá nhanh chóng, Sáng tạo và Đổi mới là yếu tố sống còn của bất kỳ doanh nghiệp nào.
Bootstrap Marketing - Marketing “du kích” dành cho doanh nghiệp nhỏ

Bootstrap Marketing - Marketing “du kích” dành cho doanh nghiệp nhỏ

October 14, 2019
Chiến lược Bootstrap Marketing /Guerrilla Marketing (Marketing “du kích”) là các chiến lược Marketing sáng tạo, chi phí thấp, không theo mô hình thông thường nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ tiếp cận đến khách hàng mục tiêu và duy trì khách hàng trung thành, để có thể cạnh tranh với các đối thủ mạnh hơn với ngân sách lớn.