Start Up Corner

Hiệu ứng Dunning – Kruger “Ảo tưởng sức mạnh”

Hiệu ứng Dunning – Kruger “Ảo tưởng sức mạnh”

November 07, 2019
Trong một diễn đàn về khởi nghiệp, một chuyên gia có tiếng trong cộng đồng startup từng nhận xét rằng: "Startup Việt Nam thiếu kiến thức, lười, và quá ảo tưởng".
Value to Customer – Giá trị mang đến cho khách hàng là gì?

Value to Customer – Giá trị mang đến cho khách hàng là gì?

October 14, 2019
Giá trị mang đến cho khách hàng là cốt lõi của hoạt động kinh doanh, là ý nghĩa sự tồn tại của doanh nghiệp. Doanh nghiệp thường khẳng định mình mang đến những giá trị x-y-z cho khách hàng, vậy đối với khách hàng, giá trị mà họ nhận được từ sản phẩm hay dịch vụ sẽ được diễn giải như thế nào theo ngôn ngữ của chính bản thân họ?
Sáng tạo, Đổi mới và Khởi nghiệp

Sáng tạo, Đổi mới và Khởi nghiệp

October 14, 2019
Những doanh nghiệp thành công có khả năng phát triển 1 ý tưởng mới thành sản phẩm, dịch vụ giải quyết các vấn đề hoặc thỏa mãn các nhu cầu nào đó của khách hàng. Trong một thế giới hiện tại thay đổi quá nhanh chóng, Sáng tạo và Đổi mới là yếu tố sống còn của bất kỳ doanh nghiệp nào.