Start Up Corner

Hành vi mua sắm online tại Việt Nam

Hành vi mua sắm online tại Việt Nam

August 14, 2019
1. Mua sắm online tại Việt Nam đạt 60% mức độ thâm nhập. 2. Giá trị giao dịch của thương mại điện tử 46% đơn hàng dưới 300 nghìn đồng. 23% đơn hàng từ 300 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng. 21% đơn hàng từ 500 nghìn đồng đến 2 triệu đồng. 10% đơn hàng trên 2 triệu đồng.
Các hình thức của E-Commerce / Thương mại điện tử

Các hình thức của E-Commerce / Thương mại điện tử

August 02, 2019
Các lợi điểm của thương mại điện tử - Độ phủ toàn cầu, không biên giới, không giới hạn về địa lý - Tiết kiệm ngân sách đầu tư cho mặt bằng, cửa hàng, con người - Rút ngắn chuỗi giá trị phân phối hàng hóa  Tiết kiệm chi phí trung gian - Người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn và so sánh chất lượng giá cả hàng hóa giữa các nhà cung cấp khác nhau, trải nghiệm mua sắm được cá nhân hóa (dựa trên dữ liệu phân tích hành vi)